0

En sjöfarande Mollösundssläkt, Sjökaptener och Segelfartyg


Denna bok beskriver 21 befälhavare på segelfartyg "från vaggan till graven" och hur de härstammade från en ung familj i Mollösund i slutet av 1700- talet.

Befälhavarna förde sammanlagt 33 olika segelfartyg i frakttrafik, fartyg som på motsvarande sätt har följts "från varvet till vraket".

I boken nämns också i olika sammanhang ytterligare drygt 30 segelfartygsbefäl från Mollösund utöver ett stort antal andra fartyg som på olika sätt kommit att betyda något för den Mollösundska sjöfarten.


299 kr
Artikelnr UBOK1382
EAN-kod: ubok1382

Denna bok beskriver 21 befälhavare på segelfartyg "från vaggan till graven" och hur de härstammade från en ung familj i Mollösund i slutet av 1700- talet. Befälhavarna förde sammanlagt 33 olika segelfartyg i frakttrafik, fartyg som på motsvarande sätt har följts "från varvet till vraket".

I boken nämns också i olika sammanhang ytterligare drygt 30 segelfartygsbefäl från Mollösund utöver ett stort antal andra fartyg som på olika sätt kommit att betyda något för den Mollösundska sjöfarten. Sammantaget blir det en väv av relationer och händelser med anslutning till Mollösund under en period då segelsjöfarten byggdes upp och blomstrade för att sedan minska allt mer och ersättas av ångsjöfart. Fartyg köptes, många lät man bygga, en del såldes vidare, några högs upp och några förolyckades under sin tid i Mollösund. Välstånd skapades och förutsättningarna för kommande generationer blev allt bättre. Berättelserna slutar när ångfartygen tar över. Idag finns minnen av den tiden kvar i form av berättelser, handlingar, föremål och inte minst bostäder som många har blivit sommarboende.

Produktinformation:

En Sjöfarande Mollösundssläkt - Sjökaptener och Segelfartyg, av S Bertil Olsson, 2021, inbunden, svensk, ISBN: 978-91-519-8371-4