0

Stil, kronologi och struktur. Bohuslänsk keramik i långtidsperspektiv


Bohusläns museum och Kontoret för Keramiska Studier har i flera år bedrivit ett systematiskt samlande av data rörande förhistorisk keramik från Bohuslän.

Resultatet är boken du håller i handen.

Närmare 40 000 skärvor från över 80 fyndplatser har registrerats i en databas.


59 kr
Artikelnr FKULT032
EAN-kod: 9789176862865

Bohusläns museum och Kontoret för Keramiska Studier har i flera år bedrivit ett systematiskt samlande av data rörande förhistorisk keramik från Bohuslän. Resultatet är boken du håller i handen. Närmare 40 000 skärvor från över 80 fyndplatser har registrerats i en databas. I tillägg till detta har en stor mängd rekonstruerade kärl från museernas magasin avbildats. 

För första gången kan vi nu presentera en samlad bild av den keramiska utvecklingen från trattbägarstenåldern till vikingatiden, en period om 5000 år! Vår förhoppning är att boken ska komma till nytta för den intresserade allmänheten, i utbildningssyfte och i praktiskt arbete inom arkeologi. 

Produktinformation:

Stil, kronologi och struktur-Bohuslänsk keramik i långtidsperspektiv, författare Torbjörn Brorsson och Niklas Ytterberg, 2018, inbunden, svenska, ISBN 978-91-7686-286-5