0

BOHUSLÄN ÅRSBOK, 1718


1718 är ett märkesår i svensk och europeisk historia.

För 300 år sedan stupade Karl XII vid Fredrikstens fästning i Halden.

Detta uppmärksammas stort i Norge och även i Sverige, då detta markerar slutet på den svenska stormaktstiden och enväldet.


90 kr
Artikelnr HARS201718
EAN-kod: 9789176862889

1718 är ett märkesår i svensk och europeisk historia. För 300 år sedan stupade Karl XII vid Fredrikstens fästning i Halden. Detta uppmärksammas stort i Norge och även i Sverige, då detta markerar slutet på den svenska stormaktstiden och enväldet.

Sedan 1700 pågick det stora nordiska kriget med krigsskådeplatser i norra, mellersta och östra Europa. Även gränslandet Bohuslän fick sin beskärda del i stort och smått.

Temat 1718 belyses av tolv författare i tolv artiklar:  Först själva ramberättelsen ’Stormaktens sista krig’, om de politiska händelserna, kriget och dess konsekvenser, skriven av Olle Larsson, författare och fil dr i historia.

Sedan berättar arkeolog och projektledare Christina Toreld, om ’1718 – kriget, människorna, skottet’, projektet där människorna står i centrum.

Nästa författare är Nils Modig, kommendörkaptenen som ägnar sig åt sitt intresse militärhistoria. Här skriver han om de indelta båtsmännen från Bohuslän.

Anna Larsdotter är journalist och författare och med sin artikel ’Stora nordiska kriget – inte bara män’, visar hon på de osynliggjorda kvinnorna i historien. Kvinnor deltog i fälttågen, framförallt i trossen men även i strid.

Att föra krig är dyrbart. Karl XII var tvungen att vid upprepade tillfällen låna pengar till truppernas underhåll. Om Karl XII:s kreditorer berättar Ola Palmgren, antikvarie vid Blekinge museum.

Etnolog Ann-Marie Brockman har forskat i hur det var när Uddevalla blev platsen för Karl XII:s balsamering och fältriksdagen som resulterade i att Karl XII:s syster Ulrika Eleonora, valdes till regent.

Konstpedagog Birgitta Åhlund tar sig an bilden av Karl XII, i hans samtid och i det sena 1800-talets historiemåleri och med reflektioner kring iscensatta bilder i vår tid.

Bodil Andersson är förstekonsulent vid Östfoldmuseene och projektledare på norska sidan i samma projekt som Christina Toreld, och hon skriver om de många myterna kring Karl XII.
I upptakten till stora nordiska kriget skapades en helt ny örlogsstation vid Göta älvs mynning och flottstyrkan ’Västkust- eller Göteborgseskadern’ inrättades. Tillsammans med marinarkeolog

Thomas Bergstrand går vi under ytan och lär oss om dessa fartygs öden.   Om lämningarna efter Strömstads försvar handlar arkeolog Linnea Nordells artikel där hon bjuder in till utflykter i stadens omgivningar.

Arkeolog Eirik Johansson, skriver om Sundsborg, befästningsanläggningen som byggdes för Karl XII:s sista anfall mot Norge, om vad som hände då och vad som finns kvar idag.

Projektet Skagerraks kapare har sedan 2010 engagerat gammal som ung. Om det framgångsrika projektet och kaperiets historia berättar Cia Säll, projektledare och turismutvecklare i Lysekils kommun.

Årets Bohuslän är ett dubbelnummer för 2017 och 2018. En trettonde och sista artikel om årsbokens historia av Viveka Overland avslutar före verksamhetsberättelserna.


Produktinformation:
Årsbok Bohuslän 2017-18 – Tema 1718, Redaktör Viveka Overland, Utgivare Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum, inbunden, svenska, ISSN 0348-937X