0

Från världsarv till naturreservat - en resa i sydsvenska marker


Den här boken handlar om mer än Världsarv och Naturreservat! Här ges personliga beskrivningar av besök på värdefulla och sevärda platser i vår natur, ledsagat av lättsmält faktainformation.

Du får tips om hur man hittar till respektive plats och ibland också historiska återblickar.

Sverige och Europa har många olika skyddsformer för naturområden, som måste bevaras och skötas på ett för naturen gynnsamt sätt.


325 kr
Artikelnr UBOK1240
EAN-kod: ubok1240

Den här boken handlar om mer än Världsarv och Naturreservat!

Här ges personliga beskrivningar av besök på värdefulla och sevärda platser i vår natur, ledsagat av lättsmält faktainformation. Du får tips om hur man hittar till respektive plats och ibland också historiska återblickar.

Sverige och Europa har många olika skyddsformer för naturområden, som måste bevaras och skötas på ett för naturen gynnsamt sätt. Platserna i boken är valda med omsorg för att representera de olika skyddsformerna Världsarv, Nationalparker, Naturreservat, Naturminnen, Natura 200-områden, Biosfärområden, Geoparker, Ekoparker, Fornlämningar, mm. I bokens inledning finns en informativ beskrivning av vad dessa skyddsformer formellt innebär.

Geografiskt presenteras besöksmålen i boken med början i norra Bohuslän, för att sedan fortsätta via Dalsland, Västergötland, Östergötland, Halland och Skåne till avslutningen med Öland och Gotland. Det handlar mycket om kustnära platser, inklusive Vänerns och Vätterns stränder.

Produktinofrmation:

Från Världsarv till Naturreservat. Ola Högberg, 2019, inbunden, svenska.

ISBN:978-91-639-2820-8