0

Dagfjärilar i Västsverige


Dagfjärilar i Västsverige.

Vad är det där för en fjäril? Men vad heter den? Med denna lilla bok i fickan kan du lätt hitta rätt namn och få veta mer om de cirka 80 dagfjärilsarter som flyger i de västsvenska landskapen.

Här får du kunskap om deras levnadssätt och vad man kan göra för att främja deras livsmiljöer, vilket är en förutsättning för att vi även i framtiden skall ha en artrik fjärilsfauna.


50 kr
Artikelnr UBOK088
EAN-kod: UBOK088

Dagfjärilar i Västsverige.

Vad är det där för en fjäril? Men vad heter den?

Med denna lilla bok i fickan kan du lätt hitta rätt namn och få veta mer om de cirka 80 dagfjärilsarter som flyger i de västsvenska landskapen. Här får du kunskap om deras levnadssätt och vad man kan göra för att främja deras livsmiljöer, vilket är en förutsättning för att vi även i framtiden skall ha en artrik fjärilsfauna. 

Produktinformation:

Dagfjärilar i Västsverige, utgiven av Länsstyrelsen i Hallands län och Västra Götalands län. Text Mikael Johannesson, arbetsbeskrivningar Håkan Elmquist och Morgan Johansson, mjukband, svenska.

ISSN 1403-168X, 1101-1084.