0

Snigel


Det har gått mer än 20 år sedan Ted von Proschwitz - forskare vid Naturhistoriska Museet i Göteborg.

för första gången artbestämde en spansk snigel i Sverige.

Han hade då följt artens spridning över Europa under några år och förstod vad som skulle komma att hända även här.


45 kr ( -55% )
20 kr
Artikelnr FSMA058
EAN-kod: 9789176862179

Det har gått mer än 20 år sedan Ted von Proschwitz - forskare vid Naturhistoriska Museet i Göteborg. för första gången artbestämde en spansk snigel i Sverige. Han hade då följt artens spridning över Europa under några år och förstod vad som skulle komma att hända även här. Med allmänhetens hjälp kunde museet de följande åren i detalj kartlägga artens erövring av Sverige. Efterhand stod det också klart vilken oerhört besvärlig skadegörare snigeln är och att behovet av adekvat information om den är stort. 

Det känns därför angeläget att ge ut en bok baserad på vetenskapliga forskningrresultat och fakta.En bok som samlat redovisar mer än 20 års erfarenhet av spansk skogssnigel och bekämpning av den, men som också lättfattligt presenterar den fascinerande djurgruppen sniglar. Boken placerar dem i sitt ekologiska sammanhang-både som "nyttiga" djur och skadegörare. 

Produktinformation:

Snigel-fridstörare i örtträdgården vetenskap och fakta, Författare Ted von Proschwitz, 2009, spiralbok, svenska, ISBN 978-91-7686-217-9