0

Sjömärken, vägvisare och kulturminnen


Varför behövs sjömärken? "Tillrättelse för sjöfarande" skrev Lotsstyrelsen när sjömärken uppfördes.

Idag borde vi tillägga: För allt de berättar om vårt maritima kulturarv och för att de är så vackra.

I denna bok får vi lära känna över 450 sjömärken uppförda före 1950.


150 kr
Artikelnr FMONO092
EAN-kod: FMONO092

Varför behövs sjömärken?

"Tillrättelse för sjöfarande" skrev Lotsstyrelsen när sjömärken uppfördes. Idag borde vi tillägga: För allt de berättar om vårt maritima kulturarv och för att de är så vackra. I denna bok får vi lära känna över 450 sjömärken uppförda före 1950. De är olika till form och färg, många är mycket gamla och ibland bär de fantasieggande namn som Fulingen, Holländarberget, Kråksundsgap, Lördagshällan, Lille Brorn, Rute Misloper eller Orminge rör. 

Navigering till sjöss sker numera i de flesta fall med hjälp av GPS och en del av våra äldre sjömärken hotas av förfall. Här finns en viktig uppgift för myndigheter, museer, hembygdsföreningar, båtklubbar med flera-men också för privatpersoner. genom samarbete och ett lokalt ansvar kan en del av detta maritima arv bevaras åt eftervärlden.

Boken berättar om sjömärkenas historia och olika typer av sjömärken; båkar, stångmärken, kummel, fläckar och tavlor. den innehåller över 280 fotografier och ritningar samt en registerdel med uppgifter som position, när sjömärken uppfördes, utseende, höjd med mera.

Innehållet är resultatet av ett omfattande dokumentationsarbete genom arkivstudier och besök på plats. Detta har genomförts av författaren inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Statens maritima museer, Riksantikavarieämbetet och Sjöfartsverket.

Produktinformation:

Sjömärken-vägvisare och kulturminnen, författare Johnny Söderlund, 2015, inbunden, svenska,

ISBN 978-91-7686-270-4