0

BOHUSLÄN ÅRSBOK, Trädgård i Bohuslän


Lust och fägring, mat och vederkvickelse genom trädgård handlar denna årsbok om.

Trädgård är ett uppskattat tema som Bohusläns hembygdsförbund arbetat med på senare år.

När storstadsmänniskan Hannu Sarenström var 30 år upptäckte han att det var på Kinnekulle som livet smakade som bäst.


60 kr
Artikelnr HARS2014
EAN-kod: 9789176862605

Lust och fägring, mat och vederkvickelse genom trädgård handlar denna årsbok om. Trädgård är ett uppskattat tema som Bohusläns hembygdsförbund arbetat med på senare år.

När storstadsmänniskan Hannu Sarenström var 30 år upptäckte han att det var på Kinnekulle som livet smakade som bäst. Här skapade han sin trädgård och ett kreativt och meningsfyllt liv.

Paradis är ett persiskt ord som betyder inhägnad park eller trädgård. Konstvetaren Birgitta Åhlund skriver initierat om lustgården i konsten med exempel alltifrån renässansen till dagens samtidskonst.

Berit Thorburn på Morlanda säteri har följt spåren av tidigare trädgårdsmästare och gjort en djupgrävning i säteriets historiska planteringar. Resultatet har blivit ett populärt besöksmål.

Granne med Morlanda ligger Marieberg där konstnären Wilhelm von Wright och hans hustru Maria skapade sitt hem och trädgård. Marie Johansson och Rosa Backman ger utifrån nära historiska källor en bild av livet på Marieberg och dessutom berättelsen om fjädernejlikan ”Marieberg” som uppmärksammats genom Programmet för odlad mångfald.

Vi får också stifta bekantskap med två fina gamla trädgårdar i Kungälv. Verna Rydén och Conny Andersson berättar om häradshövding Bäärnhielms trädgård och Peter Andreasson, fd stadsträdgårdsmästare, om prosten Bergfelts trädgård.

Vad man hittar för trädgårdsväxter kring gamla torpställen får vi veta av botanist Eva Falk som följt torpinventeringar i Bro och Brastad socknar och kan vittna om trädgårdarnas överlevare.

Inger Olausson 2014 fram avhandlingen ”En blomstrande marknad” om handelsträdgårdar i Sverige och här berättar hon om kommersiell odling i vårt område.

När tillvaron blir för mycket och stressig kan en trädgård vara hjälpen mot ångest och depression. Västra Götalandsregionen bedriver i anslutning till Botaniska trädgården i Göteborg, grön rehabilitering. Verksamhetsledare Eva-Lena Larsson berättar om det läkande och stärkande arbetet.

Välbefinnande och hälsa tar också Mona Erneborn och Annika Nicander fasta på i Sinnenas trädgård på Marstrand.

Sveriges Hembygdsförbund har markerat vikten av inkluderande kulturarv och kulturell mångfald. Sara Roland från Hushållningssällskapet beskriver hur trädgård kan användas som ett hjälpmedel till integration och om hur kulturarvet kan användas som resurs.

Biolog Jan Uddén ger råd om hur man får en levande trädgård med både flora och fauna och om trädgårdens potential som berikare av biologisk mångfald.

Agronom Helena von Bothmer vid Kosters trädgårdar producerar mat för sammanhang och mening genom permakultur. Här praktiseras resurshushållning och den ekologiska principen: stor mångfald, liten sårbarhet.

Produktinformation:
Bohuslän årsbok 2014- Trädgård i Bohuslän, Redaktör Viveka Overland, inbunden, svenska,

ISSN 0348-937X