0

Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet


Utan lekkvinnor skulle det bli glest i kyrkbänkarna i svenska kyrkan.

trots detta har forskningen förbisett deras stora betydelse i troslivet.

Detta arbete skildrar en tyst och gömd grupp: de schartauanska kvinnorna.


70 kr

Bli notifierad

Påminn mig när produkter är åter i lager

Tack för ditt intresse! Du kommer bli notifierad när varan återigen finns i lager i butiken.

Artikelnr FMONO059
EAN-kod: 9789176861554

Utan lekkvinnor skulle det bli glest i kyrkbänkarna i svenska kyrkan. trots detta har forskningen förbisett deras stora betydelse i troslivet. Detta arbete skildrar en tyst och gömd grupp: de schartauanska kvinnorna. Schartauanismen har hittills dokumenterats ur ett teologiskt uppifrånperspektiv, där lekfolket har tillskrivits vissa egenskaper och uppgifter. Men hur har kvinnorna själva införlivat trosläran och omsatt den i sitt dagliga liv? Vilken betydelse har de visat sig ha för att skapa, upprätthålla och vidareföra denna fromma tradition? Vad anser de själva om sin gärning? Vilka är deras livsuppehållande hemligheter? Hur ter sig relationen mellan mor och dotter, mellan lärarinna och elev? Ger denna trosform mening åt livet? Är den emanciperande? Vad betyder schartauanismen i dagens kvinnoliv i Bohuslän?

Frågor som dessa besvaras i denna etnologiska undersökning, som bygger på intervjuer med bohuslänska kvinnor i olika åldrar från fiskeläge, stad och skogsbygd. Det visar sig att den schartauanska traditionen är levande och att modern/samhällsmodern är viktigast när det gäller att uppehålla och förmedla traditionen. 

Produktinformation:

Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet-en religionsetnologisk studie, författare Katarina Lewis, 2008, inbunden, svenska, ISBN 978-91-7686-213-1