0

C G Bernhardson, bohuslänsk folklivsmålare


Om man vill lära känna livet i mellersta Bohusläns kustbygder några generationer tillbaka, finns ett helt enastående material- Carl Gustaf Bernhardsons målningar och uppteckningar.

  Bernhardson föddes 1915 i Grundsund på Skaftö, i en släkt av fiskare och småbönder.

Hans morfar var en lysande berättare, och väckte hos Carl Gustaf ett starkt intresse för gamla tiders folkliv och folktro.


105 kr
Artikelnr FMONO085
EAN-kod: 9789176862315

Om man vill lära känna livet i mellersta Bohusläns kustbygder några generationer tillbaka, finns ett helt enastående material- Carl Gustaf Bernhardsons målningar och uppteckningar. 

Bernhardson föddes 1915 i Grundsund på Skaftö, i en släkt av fiskare och småbönder. Hans morfar var en lysande berättare, och väckte hos Carl Gustaf ett starkt intresse för gamla tiders folkliv och folktro. som vuxen lämnade Bernhardson kroppsarbetet för att helt och hållet ägna sig åt att dokumentera, skriva och måla. i sin lilla stuga på Skaftö, där han in på 1970-talet levde på gamaldags vis utan moderniteter, åstadkom han flera tusen sidor uppteckningar för folkminnesarkiv i Sverige, och ett tusental oljemålningar. 

Allt fler människor fann vägen till stugan, djupt berörda av den inblick i de gamla kustbornas slit och fattigdom som målningarna gav. Carl Gustaf Bernhardson blev uppmärksammad, omskriven, prisbelönt. Målningarna såg han som en enhet, det var tillsammans de hade sitt stora värde. Han strävade efter att de inte skulle skingras på för många händer, och det lyckades också. Merparten finns idag på Bohusläns museum, hos Uddevalla kommun och hos en privat ägare.

Efter Bernhardsons död 1998 skänktes alla papper och foton som fanns i stugan till Bohusläns museum. I och med det fanns goda möjligheter att skriva en biografi. Det var också dags att publicera ett urval av målningarna i bokform.

Den här boken är ett led i arbetet med att hålla Cark Gustaf Bernhardsons verk tillgängligt och levande. Bohusläns museum har även en basutställning med ett antal av målningarna, och museets samling i sin helhet finns på www.bohuslansmuseum.se. En annan internet publikation är www.cgbernhardson.se.

Produktinformation:

C G Bernhardson bohuslänsk folklivsmålare, författare Ann_Marie Brockman med bidrag av Per Dahlström, 2010, inbunden, svenska, ISBN 978-91-7686-231-5