0

Mossor en fältguide


Denna mossflora upptar ca 1200 nordeuropeiska arter, varav 316 illustrerade och i detalj beskrivna.

Dessutom presenteras bestämningsnycklar till samtliga nordiska arter samt en beskrivning av släktena.

I ett inledande avsnitt beskrivs mossornas byggnad, förökning, tillväxt, ekologi samt deras praktiska användning jämte tips och råd insamling av mossor.


365 kr
Artikelnr UBOK178
EAN-kod: UBOK178

Denna mossflora upptar ca 1200 nordeuropeiska arter, varav 316 illustrerade och i detalj beskrivna. Dessutom presenteras bestämningsnycklar till samtliga nordiska arter samt en beskrivning av släktena. I ett inledande avsnitt beskrivs mossornas byggnad, förökning, tillväxt, ekologi samt deras praktiska användning jämte tips och råd insamling av mossor.

"Mossor - fälthandbok", föregångaren till denna bok, gavs ut 1981 och har fram till 2008 utgivits i flera upplagor. Under åren har många tusen exemplar distribuerats till intresserad allmänhet, skolor och föreningar. Boken gavs ut av bokförlaget Interpublishing.

Produktinformation:

Mossor, en fältguide. Tomas Hallingbäck, 2016, mjukband, svenska

ISBN: 978-91-85221-30-1