0

Hus Människor Minnen


Hus väcker minnen.

Hus är skapade och använda av människor.

Alla har relation till hus, från barndomshemmet till skola, institution och arbetsplats.


150 kr

Bli notifierad

Påminn mig när produkter är åter i lager

Tack för ditt intresse! Du kommer bli notifierad när varan återigen finns i lager i butiken.

Artikelnr FMONO093
EAN-kod: 9789176862742

Hus väcker minnen. Hus är skapade och använda av människor. Alla har relation till hus, från barndomshemmet till skola, institution och arbetsplats. En del hus väcker positiva minnen, andra kan vara negativt laddade men ändå viktiga för samhällets gemensamma minne.

Västra Götalands län är ett stort län med långa och skiftande historia som avspeglas i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus, men också rik industribebyggelse. Länsstyrelsen har uppdraget att verka för att det byggda kulturarvet bevaras, används och utvecklas och ett sätt att göra detta är genom byggnadsminnesförklaring.

Det finns drygt 250 byggnadsminnen i länet och i boken presenteras ett urval som ger olika ingångar till historien och berättelser om de som levt här. Boken är ett brett samarbete med länets museiorganisationer, universitet, specialister, byggnadsminnesförvaltare och andra personer med stor kunskap om miljöerna och byggnaderna. Hus Människor Minnen ger inspiration, glädje och lust att utforska kulturmiljön som vi lever i.

Produktinformation:

Hus människor minnen, Redaktionskommitté Eva Björkman, Lena Emanuelsson, Viveka Overland, 2016, inbunden, svenska, ISBN 978-91-7686-274-2