0

Bohusläns historia, från järnålder till 1658


Bohuslän- landskapet som gått från att vara norskt till att bli dansk-norskt och slutligen svenskt- har en stormig historia.

Härifrån seglade vikingar västerut för att kolonisera Brittiska öarna, Island och Grönland.

Här kämpade hänsynslösa stormän om herraväldet över Göta älvs mynning.


319 kr
Artikelnr UBOK1389
EAN-kod: 9789177891147

Bohuslän- landskapet som gått från att vara norskt till att bli dansk-norskt och slutligen svenskt- har en stormig historia. Härifrån seglade vikingar västerut för att kolonisera Brittiska öarna, Island och Grönland. Här kämpade hänsynslösa stormän om herraväldet över Göta älvs mynning. Men här blomstrade också Kungahälla, Norges mest betydande stad under 1100-talet, och en rad andra livliga handelsplatser utmed älven och kusten.

På Bohus- slott huserade under 1300-talet flera färgstarka personer- bland dem kung Magnus Eriksson, som regerade över både Norge och Sverige, och senare unionsdrottningen Margareta. Även heliga Birgitta bodde periodvis på slottet, för att undervisa Magnus Erikssons unga hustru, Blanka av Namur.

På 1400-talet höggs skogarna mer för att ge virke till skepp och andra byggen, och på 1500-talet fick sillfisket lycksökarna att flockas kring Marstrand. Bohuslän låg nu inte längre i den politiska huvudfåran. Ändå var det utanför Bohus slottsmurar som Kristian II (Tyrann) slutligen fick ge upp kampen om den danska kungakronan.

I Bohusläns historia får Bohuslän för första gången sin egen historia berättad i bokform, fri från norska, danska och svenska övertoner. Författaren och historikern Tomas Anderssons kunniga och engagerade skildring tar avstamp i den yngre järnåldern och sträcker sig fram till freden i Roskilde 1658, då Bohuslän blev svenskt.

Bohusläns historia- från järnålder till 1658, av Tomas Andersson, 2021, inbunden, svenska, ISBN: 978-91-7789-114-7