0

Bohusläns Flora


Bohusläns Flora är en redovisning av den inventering av landskapets växter som pågått sedan 1993.

I de inledande kapitlen beskrivs landskapets klimat och geologi, som är förutsättningarna för växtligheten.

Här redogörs också för de olika naturtyper man träffar på i Bohuslän.


349 kr
Artikelnr UBOK972
EAN-kod: 9789163383908

Bohusläns Flora är en redovisning av den inventering av landskapets växter som pågått sedan 1993.

I de inledande kapitlen beskrivs landskapets klimat och geologi, som är förutsättningarna för växtligheten. Här redogörs också för de olika naturtyper man träffar på i Bohuslän. I några kapitel behandlas växtgeografi, förändringar av floran och rödlistade växter.

Ett kapitel handlar om den botaniska utforskningen av landskapet, i ett annat beskrivs arbetet med den aktuella inventeringen. Huvuddelen av boken utgörs av växtförteckningen, där alla växter som någonsin blivit funna i landskapet behandlas. Ett stort antal är karterade så att man kan se utbredningen av dem förr och nu.

Produktinformation:
Bohusläns Flora, redaktion Evastina Blomgren (huvudredaktör), Eva Falk och Birgitta Herloff, 2011, inbunden, svenska, ISBN 978-91-633-8390-8