0

Personuppgiftspolicy 


Bohusläns museum värnar om allas personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa lagar och regler för dataskydd. I denna policy finns information om hur dina personuppgifter behandlas.

Ansvarig för dina uppgifter: Stiftelsen Bohusläns museum Orgnr 958500-1762, Museigatan 1 451 50 UDDEVALLA Postadress: Box 403, 451 19 UDDEVALLA Telefon 0522-656500 E-post: dataskydd@bohuslansmuseum.se

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnat till oss i samband med t ex köp/fakturering.
Exempel på personuppgifter: Namn och kontaktuppgifter som adress, e-post, telefon, personnummer, betaluppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter Administration av tex köp i butiken och på webben För att kunna fullfölja vårt åtagande som leverantör måste vi kunna spara och behandla kontaktuppgifter.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter hanteras endast av behöriga personer inom vår organisation.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Personuppgifter för att kunna behandla och administrera dina köp eller annan beställning, sparas inte längre än nödvändigt för att vi skall kunna genomföra tjänsten.
Enligt bokföringslagstiftning sparar vi nödvändiga uppgifter om dig i 7 år.*
Om du lämnar samtycke till utskick i marknadsföringssyfte så sparas dessa uppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta använda dina uppgifter för marknadsföringssyften.
Dina uppgifter kan i vissa fall sparas längre än vad som nämns ovan. Det är i de fall vi är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut eller förordning.*

Vad har du själv för möjligheter?

Du har rätt att när som helst återkalla samtycke vilket innebär att vi inte kommer att använda dina uppgifter för syftet du tidigare lämnat ditt samtycke till. Uppgifterna kan dock behövas för annat syfte enligt denna policy.* Du har när som helst, utan kostnad, rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också, under vissa förutsättningar, rätt att begära radering eller rättning av felaktiga uppgifter.*

Har du frågor eller efterfrågar information om egna personuppgifter maila: dataskydd@bohuslansmuseum.se